Trang chủ / Cải cách hành chính / PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

Ngày đăng tin: 15-01-2022

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số 04/KH-THPTTT, 15/01/2022 của trường THPT Thạnh Tân)
 

TT

Nhiệm vụ cụ thể

Thời gian thực hiện

Bộ phận

thực hiện

Ghi chú

I

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

   

 

1

Xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC của nhà trường năm 2022

Tháng 1/2022

LĐT, VP

 

2
 

Kiểm tra việc thực hiện, giải quyết các TTHC

Thường xuyên

CB

phụ trách

 

II

Cải cách thể chế

   

 

1

Hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường

Thường xuyên

LĐT

 

2

Kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản do nhà trường ban hành

Thường xuyên

VP

 

III

Cải cách thủ tục hành chính

   

 

1

Nâng cao chất lượng thực hiện CCHC

Thường xuyên

Tổ VP

 

2

Kiểm soát việc ban hành mới TTHC

Thường xuyên

LĐT

 

3

Công bố, niêm yết TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung.

Thường xuyên

VP

 

IV

Cải cách tổ chức bộ máy

   

 

 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của nhà trường

Thường xuyên

LĐT, ĐT

 

V

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,GV,NV

   

 

1

Thực hiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng viên chức, nhân viên trong nhà trường

Thường xuyên

PHT, GV  được phân công

 

2

Điều động, Bổ nhiệm CB,GV, NV

 

HT

 

3

Đánh giá phân loại viên chức, nhân viên năm 2022

Tháng 5

LĐT

 

3

Thực hiện kiểm tra nội bộ năm học

Theo kế hoạch KTNB

Ban KTNB

 

VI

Cải cách thủ tục hành chính

   

 

1

Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của trường

Tháng 12

HT, CTCĐ

 

2

Điều chỉnh, bổ sung Quy chế Dân chủ

Tháng 10

HT, ĐT

 

VII

Hiện đại hóa hành chính

   

 

1

Nâng cấp website của nhà trường

Thường xuyên

PHT. CB phụ trách

 

2

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy

Thường xuyên

Toàn thể CB, GV, NV

 

Hiệu trưởng

Tin liên quan

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Trường THPT Thạnh Tân 04-09-2020
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 15-01-2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính của trường THPT Thạnh Tân 08-09-2020
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 25-01-2022
KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính năm 2022 22-01-2022
TIN TỨC - THÔNG BÁO
TIN ĐỌC NHIỀU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 317
Trong tuần: 13050
Trong tháng: 18047
Tất cả: 1169877
VIDEO
LIÊN KẾT WEBSITE
TRA CỨU