Trang chủ / Cải cách hành chính / QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Trường THPT Thạnh Tân

Ngày đăng tin: 04-09-2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Trường THPT Thạnh Tân

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Trường THPT Thạnh Tân

Số:  09/QĐ-THPTTT, Thạnh Trị, ngày 04 tháng 9 năm 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

Căn cứ quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và năng lực cán bộ, viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Trường THPT Thạnh Tân gồm có các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trần Anh Tân - Hiệu trưởng, Tổ trưởng.

2. Bà Nguyễn Thị Như Huyền, nhân viên văn phòng, thành viên (thường trực Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả).

3. Ông Nguyễn Thanh Đạo, Phụ trách Tổ Văn phòng, thành viên.

Điều 2: Tổ trưởng có trách nhiệm điều hành hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính có nhiệm vụ thực hiện đúng các qui định về thủ tục hành chính, cải cách hành chính, tạo điều kiện dễ dàng, thuận tiện cho học sinh, phụ huynh học sinh, người dân liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính.

Điều 3. Các ông, bà có tên trong Điều 1, Phụ trách tổ Văn phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Hiệu trưởng

Tin liên quan

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Trường THPT Thạnh Tân 04-09-2020
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 15-01-2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính của trường THPT Thạnh Tân 08-09-2020
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 25-01-2022
KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính năm 2022 22-01-2022
TIN TỨC - THÔNG BÁO
TIN ĐỌC NHIỀU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 551
Trong tuần: 13284
Trong tháng: 18281
Tất cả: 1170111
VIDEO
LIÊN KẾT WEBSITE
TRA CỨU