Trang chủ / Cải cách hành chính / KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng tin: 25-01-2022

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Số: 05/KH-THPTTT, Thạnh Trị, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Căn cứ kế hoạch số 86/KH-SGDĐT ngày 17/01/2022 của Sở GDĐT Sóc Trăng về thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-THPTTT ngày 22/01/2022 của trường THPT Thạnh Tân về thực hiện cải cách hành chính năm 2022;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường THPT Thạnh Tân xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức về ý nghĩa mục tiêu, sự cần thiết, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước.

- Quán triệt tới đội ngũ CB-GV-NV, CMHS và học sinh trong đơn vị nhận thức rõ hơn về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

- Gắn nội dung tuyên truyền với các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đối tượng.

-  Đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của đội ngũ CB-GV-NV, các bậc phụ huynh và học sinh của đơn vị trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

-  Kết hợp công tác tuyên truyền với việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; lồng ghép công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Tăng cường các lực lượng tham gia để thực hiện công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Toàn thể CB - GV- NV, CMHS và học sinh trong đơn vị cũng như trên địa bàn.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND Tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2022

2. Kế hoạch số 2601/KH-SGDĐT ngày 13/12/2021 của Sở GD&ĐT Tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

3. Kế hoạch số 86/KH-SGDĐT ngày 17/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2022

4. Kế hoạch số 04/KH-THPTTT ngày 22/01/2022 của trường THPT Thạnh Tân về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2022

5. Kế hoạch số 05/KH-THPTTT ngày 25/01/2022 của trường THPT Thạnh Tân về việc thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính trong đơn vị thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, họp Hội đồng, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt dưới cờ... với các nội dung cụ thể như sau:

- Tuyên truyền cải cách hành chính qua các buổi họp, lồng ghép trong việc tuyên truyền pháp luật tại trường.

-  Có tin, bài về công tác cải cách hành chính trên Website của trường.

- Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung có liên quan.

- Hiệu trưởng kiểm tra việc công khai thủ tục hành chính tại đơn vị, tổ chức tiếp nhận ý kiến của các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện các thủ tục hành chính.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường lập kế hoạch tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo theo quy định.

- Giao cho Văn phòng nhà trường tiếp tục rà soát và công khai các thủ tục hành

chính trong thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ theo quy định.

- Các tổ chuyên môn, đoàn thể phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn CB-GV-NV và học sinh trong đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện, và báo cáo kịp thời các vấn đề còn vướng mắc.

Trên đây là Kế hoạch truyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của trường THPT Thạnh Tân, yêu cầu các bộ phận, cá nhân thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.

Hiệu trưởng

Tin liên quan

Phân công thực hiện cải cách hành chính năm 2023 26-01-2024
Báo cáo cải cách hành chính năm 2023 26-01-2024
Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 26-01-2024
Thông báo lịch tiếp nhận công dân năm 2023 26-01-2024
Qui trình giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 26-01-2024
TIN TỨC - THÔNG BÁO
TIN ĐỌC NHIỀU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 3078
Trong tuần: 20178
Trong tháng: 54435
Tất cả: 1577362
VIDEO
LIÊN KẾT WEBSITE
TRA CỨU